Over ons

Stichting Samen naar de Kliniek is in december 2021 opgericht. Tot die tijd viel het abortusbuddyproject onder De Bovengrondse, een feministisch platform dat nu niet meer bestaat. Om ervoor te zorgen dat het abortusbuddyproject kon blijven bestaan, hebben drie vrijwilligers deze stichting opgericht. De stichting heeft als doelstelling om ongewenst zwangere mensen te ondersteunen bij de gang van en naar de abortuskliniek. 

We helpen kliniekbezoekers door getrainde vrijwillige begeleiders (de “abortusbuddy’s”) te verzorgen, die met jou meegaan naar de abortuskliniek zonder een oordeel te vellen over jouw keuze. Hier kun je meer over lezen op de pagina Hoe werkt dit?.

 

Alle bij Samen naar de Kliniek actieve abortusbuddy’s hebben een VOG-aanvraag doorlopen voor ze aan de slag kunnen, en zowel een geheimhoudingsverklaring als een gedragscode getekend. Ook hebben ze een training gehad waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en empathie.

Naast het trainen en regelen van abortusbuddy’s voor kliniekbezoekers, houden wij ons bezig met het doorbreken van het taboe op abortus en het bekendmaken van het bestaan van de abortusbuddy’s. Zo steunen we acties om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen en zie je ons soms ook in de pers.

Ook werken we graag samen met andere organisaties die proberen de toegankelijkheid van abortuszorg te verbeteren. Het abortusbuddyproject is destijds opgezet bij de Bovengrondse met steun van het Humanistisch Verbond en het Nederlands Genootschap voor Abortusartsen. Voor trainingen van nieuwe buddy's werken we onder andere samen met het Fiom.

 

Governance

Stichting Samen naar de Kliniek

RSIN 863415520/ KvK-nummer 84854731

Contactgegevens: zie contact.

 

Stichting Samen naar de Kliniek is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van Stichting Samen naar de Kliniek is onbezoldigd en ontvangt dus geen vergoeding of vacatiegeld voor haar bestuurswerkzaamheden. Wel mogen zij onkosten die gemaakt worden binnen hun functie bij Samen naar de Kliniek declareren tot maximaal €250,- per persoon per jaar.

Alle bestuursleden hebben een VOG-aanvraag doorlopen en zowel een geheimhoudingsverklaring als een gedragscode getekend. 

 

Voorzitter: Djoeke Gerding

Secretaris: Emma Bakels

Penningmeester: Anouk Beniest

 

Alle huidige bestuursleden zijn aangetreden bij het oprichten van de stichting op 23 december 2021 en zitten in hun eerste bestuurstermijn.

 

Jaarverslag

Omdat Samen naar de Kliniek ongeveer één week voor het einde van 2021 is opgericht, is ervoor gekozen om over 2021 geen apart jaarverslag te maken. De laatste week van 2021 zal worden opgenomen in het jaarverslag over 2022, dat wij in het eerste kwartaal van 2023 hier zullen plaatsen.

 

Financiële verantwoording

Stichting Samen naar de Kliniek heeft momenteel alleen een postadres en huurt of bezit geen fysieke locaties. Het bestuur functioneert op vrijwillige basis en ontvangt enkel onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten en kosten gemaakt voor het uitvoeren van het beleid. Stichting Samen naar de Kliniek vergoedt ook onkosten gemaakt door de buddy's tijdens trainingen en de service die zij verlenen. Verder worden administratiekosten voor de website en andere communicatiekanalen door Stichting Samen naar de Kliniek betaald. In 2022 zijn donaties gemaakt door derden via donatiemogelijkheden op de website en de sociale mediakanalen. Deze donaties maken het mogelijk dat Samen naar de Kliniek binnen 2 tot 3 jaar kan uitgroeien naar een duurzame Stichting die gefinancierd wordt door reguliere bijdragen van vooralsnog particuliere donateurs.